Sanne Nies

/
Sanne Nies - Prins Hendrikstraat 43 - 5611 HJ Eindhoven - The Netherlands - s.nies@inter.nl.net
engels / nederlands
english / dutch
Sanne Nies [1955 Eindhoven] laat zich inspireren door haar nabije omgeving: mensen, natuur, haar eigen tuin. De tuin is een metafoor voor een wereld waarin alles ontstaat: het ontluiken,de bloei en de vergankelijkheid . Haar treft daarin de overdonderende veelheid aan kleuren en vormen evenals de tedere beweging van een enkel gebaar. Het zijn begrippen die in haar werk terugkomen. In de afgelopen jaren ontwikkelde haar project rond de tuin zich. Bijna vanzelfsprekend werkten alle indrukken in haar atelier door. Ze gaf het de naam: 'Dancing the garden'. In deze werken zijn beweging en schriftuur nadrukkelijker geworden.

Bij deze serie verscheen een publicatie
Fotografie Peter Cox
Sanne Nies [1955 Eindhoven] draws her inspiration from her surroundings: people, nature, her own garden. The garden is a metaphor for a world from which everything evolves: budding, blooming, and withering. She has a keen eye for the overwhelming abundance of colours and shapes and the tender movement of a single gesture. These are the recurring themes in her work. The development of her garden-focussed project has matured in recent years. In an almost organic way, all impressions have found their way into her studio. She calls it 'Dancing the Garden'. In these works, movement and signature have grown more emphatic.

Fotografie Peter Cox
There is a publication with these artworks.